fbpx

Tiry na tory

Tiry na tory

W 1996 r. zorganizowaliśmy pierwszą demonstrację pod Ministerstwem Transportu pod hasłem „Tiry na tory”. To był początek naszej kampanii obywatelskiej o to, by „TIR-y jeździły koleją”. 20 lat to dziesiątki tysięcy godzin pracy organicznej. Tysiące rozmów z obywatelami, urzędnikami i posłami. Setki spotkań, konferencji i debat. Dziesiątki raportów, ekspertyz i poradników.

Z satysfakcją przyjęliśmy zobowiązanie PiS, zawarte w programie wyborczym z 2014 r.: „W dziedzinie kolejowych przewozów towarowych jako cel priorytetowy potraktujemy wdrażania zasady »tiry na tory«”. 

20 kwietnia 2016 r. przekazaliśmy Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, cztery postulaty, których spełnienie jest konieczne do wdrożenia zasady „tiry na tory” w Polsce.

Tiry na tory są możliwe

Po pierwsze

Należy obniżyć stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewozów intermodalnych. Aktualnie stawki te są jedne z najwyższych w Europie.

Po drugie

Rząd powinien zmienić status prawny PKP Polskich Linii Kolejowych ze spółki handlowej na instytucję rządową Skarbu Państwa – analogicznie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dlaczego od jednej agencji nasze państwo wymaga prowadzenia zyskownej działalności, a od drugiej nie?

Po trzecie

Dobra polityka transportowa wymaga rozszerzenia zasięgu elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi viaTOLL na wszystkie drogi krajowe i część wojewódzkich.

Po czwarte

Warto reaktywować Radę ds. Transportu Intermodalnego powołaną w 2012 r. przy Ministerstwie na wniosek INSPRO poparty podpisami 83 tys. obywateli.

Wdrożenie w życie powyższych postulatów pozwoli na zmniejszenie wypadków na drogach, chorób spowodowanych spalinami i hałasem, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, degradacji krajobrazu, niszczenia budynków i dewastacji dróg. Jak wyliczyli rządowi eksperci, koszty zewnętrzne transportu wynoszą ok. 10% PKB. 90% tej kwoty generuje transport drogowy.

Warto dodać, że realizacja idei „Tiry na tory” ma bardzo duże poparcie społeczne. Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na nasze zlecenie wynika, że 87% badanych idea „tiry na tory” jest Polsce potrzebna. 91% badanych uważa, że ciężarówki zagrażają stanowi dróg. 76% Polaków uważa, że ciężarówki przeszkadzają innym kierowcom.

W jednym z wywiadów w TVP Info Minister A. Adamczyk na pytanie: „Chciałby Pan te »tiry na torach« zobaczyć?” odpowiedział: „Ależ oczywiście, że tak”. My też chcielibyśmy w końcu zobaczyć po 20 latach kampanii obywatelskiej…

Nasze pozostałe kampanie Zobacz w co możesz się zaangażować

Broń gotówki!

Broń gotówki!

Oglądaj więcej
NIE dla spalania lasów!

NIE dla spalania lasów!

Oglądaj więcej
Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!

Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!

Oglądaj więcej
1% podatku od firm dla organizacji społecznych

1% podatku od firm dla organizacji społecznych

Oglądaj więcej
Ratuj dzieci

Ratuj dzieci!

Oglądaj więcej
SpalarNIE!

spalarNIE!

Oglądaj więcej

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani