fbpx

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

Obywatele decydują

Co to jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza?

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU) została stworzona, aby umożliwić Polakom wnoszenie swoich projektów ustaw pod obrady Sejmu. Teoretycznie stawia obywateli na równi z posłami, Senatem, Prezydentem i Radą Ministrów (art. 118 Konstytucji RP). Aby projekt obywatelski trafił do Sejmu musi się pod nim podpisać minimum 100 tysięcy osób w 3 miesiące.

Proponowane przez nas zmiany w ustawie
możliwość zbierania podpisów przez Internet
wprowadzenie zakazu odrzucenia inicjatywy w pierwszym czytaniu- nasze inicjatywy zasługują na pogłębioną refleksję w parlamencie
określenie terminów procedowania przez polityków w Sejmie - nie chcemy, by ważne dla Polaków sprawy utknęły w sejmowych zamrażarkach

Wierzymy, że zmiany zaproponowane przez naszych ekspertów pozwolą nadać odpowiednią rangę Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, wzmocnią ruchy obywatelskie, będą również jasnym znakiem dla Polaków, że ich głos jest ważny i znaczący, a zaangażowanie się w sprawy publiczne bardzo istotne — bez względu na to, czy dotyczy ich małych społeczności, czy wszystkich obywateli Polski. Obywatele powinni mieć możliwość wpływu na rzeczywistość i widzieć efekty swojego zaangażowania, bo demokracja to nie tylko wybory.

OIU w praktyce

Aktualnie (dane z 19.07.2021 r.) w sejmie znajduje się kilkanaście obywatelskich projektów ustaw. Co chcą zmienić Polacy?

  • prawo łowieckie - projekt dotyczy wprowadzenia możliwości do wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych
  • emerytura bez podatku - projekt dotyczy likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne
  • warunki zatrudnienia w ochronie zdrowia - projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - określenia sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • kodeks karny - projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zmiany przepisów w celu "zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją"

W latach 1997- 2015 z 53 projektów ustaw złożonych przez obywateli tylko 11 zostało przyjętych przez posłów. Postanowiliśmy to zmienić i ułatwić proces składania projektów ustaw kolejnym kampanierom. Zebraliśmy ponad 223 tysiące podpisów obywateli popierających nasz pomysł. Zobacz nagranie z dnia, w którym zostały one złożone do kancelarii prezydenta.

Poniżej znajdziesz tekst naszego projektu ustawy i jego uzasadnienie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i mamy nadzieję, że wesprzesz nasze działania.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani