fbpx

O nas

Małe logo OD

„Obywatele decydują” to społeczność patrząca władzy na ręce. Społeczność ta organizuje kampanie, dzięki którym obywatele decydują w ważnych dla nich sprawach.

Historia


2012 r. - Czas! Start!

Serwis obywateledecydują.pl powołaliśmy do życia w 2012 r. w ramach kampanii „Obywatele decydują” prowadzonej przez Instytut Spraw Obywatelskich. Naszym celem jest dbałość o dobro wspólne i polską rację stanu. „Obywatele decydują” to społeczność patrząca władzy na ręce. Władzy jawnej (np. rząd, parlament, samorząd) i zakulisowej (np. niejawne grupy interesu korporacji). Społeczność organizuje kampanie, dzięki którym obywatele decydują w ważnych dla nich sprawach.


Pracowite lata 90

Korzystamy z dorobku aktywności obywatelskiej prowadzonej przez nas od 1996 r. Zaczynaliśmy na froncie kampanii obywatelskiej „Tiry na tory” w połowie lat 90. Spotkania z mieszkańcami, raporty, demonstracje, wystawy objazdowe, dialog parlamentarny. Ważne kamienie milowe naszej aktywności społecznej to audycja „Czy masz świadomość?” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej (1996–2002, 2008–2010), Magazyn „Obywatel” (2000–2010), powołanie do życia Instytutu Spraw Obywatelskich (2004) oraz Kuźni Kampanierów (2014).


Razem tworzymy siłę!

Serwis obywateledecyduja.pl od początku mobilizował zwykłych ludzi do aktywności obywatelskiej. Promował demokrację uczestniczącą. Przykłady? Zebraliśmy ponad 220 tys. podpisów obywateli pod petycją na rzecz nowelizacji ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. Przeprowadziliśmy zwycięską kampanię na rzecz obniżenia liczby podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w Łodzi. Przygotowaliśmy założenia do nowelizacji ustaw o referendum krajowym i lokalnym. Promowaliśmy zmiany w Konstytucji w duchu „Konstytucja dla obywateli, nie dla partii”.


Zmiany. Idzie nowe...

1 września 2016 r. ruszyła nowa odsłona serwisu. Jeszcze lepiej wykorzystujemy siłę Internetu i technologii do wzmacniania siły obywateli. Udostępniamy zwykłym ludziom narzędzia kampanii obywatelskich, np.: petycje internetowe, e-maile i telefony posłów, aplikacje do mediów społecznościowych (Twitter, Facebook). Łączymy aktywność obywatelską online z aktywnością offline. Szczegółowe kwestie eksperckie związane z kampaniami publikujemy na stronie internetowej Instytutu Spraw Obywatelskich. Z kolei know-how dla kampanierów, poświęcone prowadzeniu kampanii obywatelskich, umieszczamy na stronie internetowej Kuźni Kampanierów.
Zapraszamy do współpracy. Obywatele decydują. Ty decydujesz!


Mamy ustawę

W latach 2019-2021 wdrażaliśmy w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Łódzkim projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rezultatem naszych działań jest nowa ustawa o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. Ustawa, która odpowiada na wyzwania związane ze wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego w naszym państwie. Jednym z głównych postulatów, który znajduje swoje miejsce w projekcie ustawy, jest cyfryzacja Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Zespół i Eksperci

Rafał Górski

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźnii Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.
W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.
www.wikipedia.org/Rafał_Witold_Górski

Maria Jaraszek

Maria Jaraszek

Pr-owiec z zawodu i zamiłowania. Skończyła Media & Communication Studies na University of Wolverhampton oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zrozumiała, że dziennikarstwo nie jest dla niej, więc zajęła się public relations. Doświadczenie zawodowe zbierała w instytucji państwowej i łódzkich agencjach PR. Koordynowała m.in. ogólnopolską kampanię edukacyjną 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Do INSPRO trafiła w 2010 roku jako stażystka – uczestniczka projektu Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich. Obecnie zajmuje się promocją, marketingiem i PR. Jest bezpośrednio związana z inicjatywą Obywatele decydują.
Czas wolny spędza podróżując po stolicach Europy lub jako „plecaczek” motocyklisty – męża. Od dzieciństwa fanka Justina Timberlake’a 🙂

Konrad Wójcik

Konrad Wójcik

Inicjator, propagator i uczestnik rozmaitych inicjatyw społecznych. Aktywista i współpracownik międzynarodowej organizacji Greenpeace.
W INSPRO, z którym współpracuje od 2007 roku, udzielał się przy inicjatywie Naturalne geny – Chcę wiedzieć, pracował nad rozwojem kampanii Tiry na tory, Obywatele Decydują i Obywatele KOntrolują. Odpowiada także za zaplecze technologiczne, informatyczne i graficzne INSPRO. Nadzoruje i sam projektuje materiały oraz zajmuje się stronami internetowymi inicjatyw. Pomaga w promowaniu projektów oraz zaistnieniem na portalach społecznościowych. Swoją wiedzą dzieli się z innym organizacjami jako doradca w Centrum KLUCZ. Niektórzy mówią o nim „scyzoryk wielofunkcyjny”.
Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Kuźnia Kampanierów.
Przeciwnik bezmyślności i nietolerancji. Gorący zwolennik zdrowego współżycia z naturą. Lubi rower, wspinaczkę i uśmiech na twarzach innych.

Marcin Rachwał

Marcin Rachwał

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: problematyka demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, społeczeństwa obywatelskiego. W polu zainteresowań również transformacja systemowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Autor wielu artykułów naukowych, dwóch monografii: „Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, „Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne – praktyka – perspektywy rozwoju”.

Anna Rytel-Warzocha

Anna Rytel-Warzocha

Doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na problematyce instytucji demokracji partycypacyjnej funkcjonujących na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym oraz ponadnarodowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również problematyka gwarancji konstytucyjności prawa, jak również zagadnienia konstytucyjnych systemów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka kilkudziesięciu publikacji (artykułów, opinii, ekspertyz, komentarzy, rozdziałów w książkach), które ukazały się w Polsce i za granicą, w tym monografii Referendum ogólnokrajowe w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa 2011). Współpracuje jako ekspert z organizacjami działającymi na rzecz demokracji bezpośredniej zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym Mehr Demokratie, jak też Instytutem Spraw Publicznych. Jest członkiem założycielem organizacji Democracy International.

Piotr Uziębło

Piotr Uziębło

dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UG, z którą to katedrą jest związany od 1998 r. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, komentarzy, artykułów, glos i rozdziałów w publikacjach zbiorowych. W swojej pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na problematyce demokracji partycypacyjnej, wyborów oraz prawa parlamentarnego. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć takie pozycje jak: Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych (Warszawa 2006), Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie (Gdańsk 2009) oraz Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich (Warszawa 2013). Członek komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych czasopism naukowych (Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa, Studia Wyborcze). W sprawach dotyczących partycypacji współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

Magdalena Musiał-Karg

Magdalena Musiał-Karg

Politolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W październiku 2014 r. otrzymała stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting).

Marcin Wiszowaty

Marcin Wiszowaty

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji o prawie konstytucyjnym, protokole dyplomatycznym i dziedzin pokrewnych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Redaktor Przeglądu Prawa Konstytucyjnego i sekretarz redakcji Gdańskich Studiów Prawniczych.

Sojusznicy

  • Kuźnia kampanierów
  • NSZZ Solidarność
  • Referendum lokalne
  • Instytut

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani