Dzień obywatelski w Sejmie – Obywatele decydują w praktyce

  • Sejm

Aktualne posiedzenie Sejmu poświęcone będzie obywatelskim projektom ustaw. W porządku obrad przewidziane są pierwsze czytania aż 6 z nich. Doceniamy inicjatywę dnia obywatelskiego w Sejmie – mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, który od 12 lat prowadzi kampanię „Obywatele decydują” poświęconą wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Rezultatem kilkunastoletnich działań kampanii jest projekt nowej ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, który zakłada m.in. wprowadzenie podpisu elektronicznego pod obywatelskimi projektami ustaw.

W czasach, kiedy cyfryzacja bardzo przyspieszyła, a zdecydowaną większość spraw urzędowych możemy już załatwiać przez Internet, dziwi fakt, że jedyną możliwością zbiórki 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą pozostaje odręczne podpisanie się długopisem na wydrukowanej liście – zauważa Górski.

Instytut Spraw Obywatelskich przeprowadził badania, z których wynika z nich, że 72% ankietowanych Polek i Polaków popiera zmianę prawa wprowadzającą podpisywanie się pod obywatelskimi projektami ustaw przez Internet.

Projekt ponadto zawiera zapisy wprowadzające zakaz odrzucenia inicjatywy w pierwszym czytaniu (zasługują one na pogłębioną refleksję w parlamencie), a także określające terminy procedowania inicjatyw w Sejmie (likwidacja tzw. „zamrażarki”).

Zmiany zaproponowane w ustawie pozwolą nadać odpowiednią rangę Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, wzmocnią proces „sklejania” Polski, będą również jasnym znakiem dla Polek i Polaków, że ich głos jest ważny i znaczący, a zaangażowanie się w sprawy publiczne bardzo istotne — bez względu na podziały polityczne – mówi Maria Jaraszek z kampanii „Obywatele decydują”.

Poprzednie ekipy rządzące nie były zainteresowane projektami obywatelskimi – albo odrzucały je w pierwszym czytaniu, bez rzetelnej debaty, albo wrzucały na lata do zamrażarki sejmowej. Działania Marszałka Sejmu Szymona Hołowni napawają optymizmem. Docenimy je i mamy nadzieję, że w ślad za pierwszymi czytaniami, odbędą się następne a złożone projekty, poparte przez setki tysięcy obywateli przejdą całą ścieżkę legislacyjną – dodaje Górski.

Instytut Spraw Obywatelskich 15 grudnia 2023 roku przesłał do Marszałka projekt nowej ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. Szymon Hołownia odpowiedział nam 12 stycznia 2024 roku i wyraził chęć bliższego zapoznania się z naszym projektem ustawy.

Mamy nadzieje, że zostanie on złożony przez grupę posłów sejmowej większości, ponad podziałami partyjnymi a Sejm, Senat i Prezydent RP ułatwią Polkom i Polakom zbiórkę 100 tysięcy podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi – zauważa Jaraszek.