Światełko w tunelu rządowym. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza w Senacie

  • Komisja petycji w Senacie

Ja znam ten projekt. Co więcej, przez wiele lat w poprzedniej kadencji przy każdej możliwej okazji apelowałem w Sejmie o to, żeby właśnie tego typu rozwiązania wprowadzić. Dlatego że tego typu rozwiązania spowodują wzrost frekwencji wyborczej, ot choćby, spowodują wzrost zainteresowania obywatelek i obywateli stanowieniem prawa” – powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka 7 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Petycji w Senacie RP.

Jaki projekt zna wiceminister? Chodzi o projekt ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, który przygotował Instytut Spraw Obywatelskich.

Przypomnę, od 2012 r. prowadzimy kampanię społeczną „Obywatele decydują”, której celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez ułatwienie Polkom i Polakom zbierania 100 tys. podpisów pod obywatelskimi ustawami. Dziś te podpisy można zbierać tylko na papierowych listach. My postulujemy danie wyboru obywatelom poprzez wprowadzenie dodatkowo możliwości podpisu elektronicznego przez Internet. Nasz projekt ustawy ponadto zawiera zapisy wprowadzające zakaz odrzucenia inicjatywy w pierwszym czytaniu (zasługują one na pogłębioną refleksję w parlamencie), promocję projektów obywatelskich w mediach publicznych, a także określające terminy procedowania inicjatyw w Sejmie (likwidacja tzw. „zamrażarki”).

Czego chcą Polki i Polacy

Z naszych badań wynika, że 72% ankietowanych Polek i Polaków popiera zmianę prawa wprowadzającą podpisywanie się pod obywatelskimi projektami ustaw przez Internet.

Z kolei Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził w listopadzie 2023 r. ogólnopolskie badania na zlecenie Instytutu Demokracji Bezpośredniej. 30% obywateli odpowiedziało „zdecydowanie tak”, i 34% „raczej tak”, na pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że powinno się umożliwić podpisywanie się pod obywatelskimi projektami ustaw przez Internet np. za pomocą profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego?

Ciąg dalszy na www.instytutsprawobywatelskich.pl

Zdjęcie: Rafał Górski na posiedzeniu Komisji Petycji Senatu RP, 7.02.2024, fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu RP