Przedstawiciele i rywale – samorządowe reguły wyboru (raport)

  • wybory (pixabay)

Podczas seminarium Reprezentujący i (nie?) reprezentowani odbyła się prezentacja raportu nt. samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce. Jest to ordynacja proporcjonalna z tzw. głosem preferencyjnym – czyli systemem wyborczym, w którym wyborca jednocześnie głosuje na którąś z list wyborczych oraz na konkretnego kandydata z tej listy. Już czterokrotnie wybory przeprowadzane były według tych zasad, dlatego można ocenić ich funkcjonalność.

Autorzy w podsumowaniu piszą, że można powiedzieć, że obecny system wyborów do sejmików, rad miast-powiatów i powiatów ziemskich tworzy mechanizm, gdzie poszczególne aspekty konkurencji wyborczej są realizowane w sposób, który bardzo trudno uznać za optymalny.

Raport „Przedstawicie i rywale – samorządowe reguły wyboru” (pdf)