Obywatelski projekt o sądach rejonowych został uchwalony!


Cieszy Nas, że w Sejmie tej kadencji jest możliwe uchwalenie obywatelskiego projektu głosami posłów różnych partii (zarówno koalicji jak i opozycji). Dzisiejsze obrady Sejmu pokazały, że mechanizm Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej jest potrzebny. Trzeba jednak pamiętać, że projekt o sądach rejonowych powstał przy bezpośrednim wsparciu partii PSL. Z tego powodu uważamy, że konieczna jest nowelizacja ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Nasza nowelizacja została stworzona dla obywateli, tak aby mogli, bez poparcia i protekcji konkretnej partii, korzystać z zagwarantowanego w konstytucji RP współdecydowania o Polsce.

W imieniu kampanii „Obywatele decydują”
Rafał Górski