Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza na rzecz referendów lokalnych


Stowarzyszenie WIĘCEJ DEMOKRACJI zamierza w ramach projektu Sieć118 wyjść z obywatelską inicjatywą ustawodawczą nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Referendum lokalne jest narzędziem prawnym, dzięki któremu mieszkańcy – członkowie wspólnoty samorządowej, wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia ważnych dla nich spraw (jednej lub wielu) dotyczących tej wspólnoty. Mogą to być kwestie, które są również w kompetencji władz gminy, jednak ze względu na ich wagę poddane zostały pod osąd mieszkańców. Referenda lokalne mogą odwoływać organa władzy tej jednostki terytorialnej, w przypadku gmin także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).