Wspólnie o Konstytucji – debata

  • Wspólnie o konstytucji

Zapraszamy na otwarte spotkanie regionalne dot. referendum konsultacyjnego ws. Konstytucji RP. Podczas wydarzenia w pierwszej głos zabiorą paneliści: minister Andrzej Dera (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), prof. Anna Młynarska – Sobaczewska i Rafał Górski (INSPRO). Następnie rozpocznie się druga cześć spotkania w której osoby z publiczności będą mogły zadawać pytania panelistom. Moderatorem będzie Paweł Janik (Kancelaria Prezydenta RP).

Data: 23 lutego 2018 r. (piątek)
Miejsce: Aula Zielona (budynek C), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12,
Godzina: 16:00
Temat: Społeczeństwo obywatelskie a Konstytucja RP


Polecamy do przeczytania nasz raport „Konstytucja dla obywateli„.