Czterodniowa debata łodzian o budżecie miasta


Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2018 trwały zaledwie cztery dni – od 24 do 27 listopada. Dochody planowane szacuje się na 3,972 mld zł, a wydatki na 4,071 mld zł. Najwięcej miasto wyda na oświatę 1,06 mld zł (26%), pomoc społeczną – ponad 760 mln zł (18,6%) oraz transport i łączność – 681 mln zł (16,7%). Najmniej na kulturę – 212,5 mln zł (5,22%). Działanie głównie obejmie rewitalizację ulic, ścieżek rowerowych, realizację programu „Tramwaj dla Łodzi” czy odnowienie Pałacu Poznańskiego.

Łodzianie przygotowali petycję do prezydent miasta Hanny Zdanowskiej, by przedłużyć konsultacje społeczne do co najmniej czterech tygodni. Trudno się dziwić, dokument liczący 487 stron, będzie wpływał na życie mieszkańców we wszystkich sferach publicznych. Oprócz wydłużenia konsultacji, Łodzianie domagają się rzetelnej kampanii informacyjnej oraz edukowania mieszkańców o budżecie miasta. Pod petycją podpisali się przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenia „Nowa Łódź”, Kongresu Ruchów Miejskich, inicjatywy „Wspólna Łódź”oraz Stowarzyszenia „Topografie”.

Jak dotąd, prezydent spotkała się ze studentami i  mieszkańcami w centrach handlowych. Planuje jeszcze odbyć blisko dziewięć spotkań na łódzkich osiedlach, na których ludzie mają zgłaszać pomysły do projektu budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040.