Referendum 6 września


6 września 2015 r. (niedziela) odbędzie się referendum. To powinno być święto demokracji. Zachęcamy obywateli do udziału w referendum i dopisania na karcie do głosowania „Referenda dla obywateli, nie dla partii”. Pokażmy partiom, że obywatele chcą decydować w referendach.

Ostatnie krajowe referendum odbyło się w 2003 roku i dotyczyło akcesji do Unii Europejskiej. Referenda mają służyć obywatelom. W obecnym kształcie są jednak wykorzystywane przez partie do rozgrywek wyborczych. Dopisek na karcie do głosowania pokaże, że obywatele popierają te referenda, które służą obywatelom, a nie partyjnym rozgrywkom. Aby oddać decyzyjność o swoim państwie w ręce Polaków uważamy, że:

  1. Referenda powinny być ogłaszane obowiązkowo po zebraniu 500 tys. podpisów obywateli pod wnioskiem referendalnym. Dziś to partie decydują, czy referendum się odbędzie, czy nie.
  2. Należy zlikwidować warunek, że referendum jest ważne gdy frekwencja przekroczy próg 50%. Likwidację progu zaleca „Kodeks dobrych praktyk referendalnych” powstały pod egidą Rady Europy, której Polska jest członkiem. Referenda, tak jak wybory, nie powinny mieć progu frekwencyjnego.
  3. Pytania referendalne powinny być precyzyjnie sformułowane i zrozumiałe dla obywateli. Powinny również zawierać skutki zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi.
  4. Każde gospodarstwo domowe w Polsce powinna dostać broszurę dotyczącą referendum, w której w sposób neutralny prezentowane będą argumenty za i przeciw konkretnej sprawie.
  5. Referenda nie mogą być organizowane przed lub w trakcie wyborów. Ograniczy to wykorzystanie referendów przez partie w swoich kampaniach wyborczych. Postulujemy wprowadzenie dorocznego dnia referendalnego. Podczas tego dnia byłyby poddawane pod głosowanie obywateli wszystkie pytania, pod którymi w ciągu 12 miesięcy zostało zebranych 500 tys. podpisów.