Coraz częściej mówią o obywatelskich projektach


Miesiące naszych prac zaczynają przynosić efekty i mamy kolejny mały sukces. W weekend następny polityk zobowiązał się do wprowadzenia zmian na rzecz demokracji uczestniczącej. Jarosław Gowin z Platformy Obywatelskiej zaproponował zmiany dotyczące zasad przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i procedowania nad projektami ustaw obywatelskich, a także wprowadzenia w szerszym zakresie budżetów obywatelskich.

Popieramy propozycję polityka dotyczącą zakazu odrzucania obywatelskiego projektu w pierwszym czytaniu, dzięki czemu będzie możliwość przeprowadzenia rzetelnej i uczciwej debaty parlamentarnej nad daną ustawą. Doceniamy także podjęcie tematu obligatoryjności referendum po zebraniu określonej liczby podpisów przez obywateli. Takie rozwiązanie realnie umożliwi obywatelom wyrażenia swojej opinii na określony w referendum temat.

Mamy nadzieję, że cała Platforma Obywatelska poprze te postulaty.