fbpx

Publikacje

W ramach kampanii "Obywatele decydują" wydaliśmy raporty, ekspertyzy i poradniki dot. kwestii obywatelskich. Wszystkie publikacje są dostępne w wersjach elektronicznych. Zachęcamy do pobierania i czytania!

Inicjatywa ustawodawcza obywateli

W najnowszym raporcie grupa naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego przedstawia, jak inicjatywa ustawodawcza obywateli działa w innych, europejskich krajach. W tym raporcie znajdziecie również raport z badania socjologicznego komitetów Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, badanie identyfikujące bariery w zakresie wykonywania OIU, oraz propozycję konkretnych rozwiązań.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich

Raport dotyczy mechanizmu inicjatywy ustawodawczej obywateli, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Znalazły się w nim przykłady rozwiązań prawnych dla tego mechanizmu, jakie zastosowano w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, na których warto się wzorować, czyli tzw. dobre praktyki.

Poradnik działaczy obywatelskich

Książka „Obywatele Decydują” to świadectwo długiej, pięcioletniej batalii o wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi. Batalii zakończonej ogromnym sukcesem mieszkańców – proponowane przez nich zmiany jednomyślnie poparli wszyscy łódzcy radni.

Konstytucja dla obywateli

Raport ekspercki wydany w celu zabrania głosu w debacie publicznej, poświęconej zmianom ustawy zasadniczej. Zawiera m.in. analizę projektów lub postulatów dotyczących zmiany obowiązującej konstytucji zgłaszanych przez polityków, ekspertów, a także organizacje obywatelskie, w ciągu minionych 18 lat.

Referenda dla obywateli

Raport jest podsumowaniem kliku lat działań na rzecz wzmocnienia instytucji referendum w Polsce. Zawiera listę rekomendacji zmian prawnych, jak również "Warunki dobrej praktyki referendalnej", przygotowane przez Komisje Wenecką.

Elektroniczne poparcie inicjatyw obywatelskich

Ekspertyza jest ważnym głosem w debacie na temat nowego modelu podejmowania decyzji w naszym państwie. Modelu, który stoi po stronie Obywateli. Poświęcona jest omówieniu możliwości wykorzystania technologii cyfrowych i informacyjnych do usprawniania procesu pozyskiwania obywatelskiego popierania projektów w ramach procedury zgłaszania obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.

Single Transferable Vote (STV) – Preferencyjna ordynacja wyborcza

Niniejsza ekspertyza poświęcona jest ordynacji wyborczej, czyli sposobowi rekrutacji i selekcji elit politycznych. Celem systemu wyborczego powinno być precyzyjne odzwierciedlenie woli wyborców oraz sprawiedliwy podział mandatów. Zasadniczą treść publikacji stanowi opis oraz propozycja wprowadzenia w Polsce ordynacji STV, łączącej w sobie zalety metod proporcjonalnych i większościowych.

Obywatele decydują – wydanie drugie

Oddając tę publikację do rąk czytelnika, wyrażamy nadzieję, że będzie ona użyteczna w pogłębianiu wiedzy o ustawach obywatelskich oraz ułatwi zmiany w inicjatywie ludowej. Zmiany dla dobra wspólnego. Autorami niniejszego raportu są wybitni specjaliści z zakresu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej: prof. Piotr Uziębło i dr Anna Rytel-Warzocha z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani