fbpx

TAK dla moratorium na eksploatację gazu łupkowego

Information! Zakończyliśmy zbiórkę podpisów. Dziękujemy za zaangażowanie!

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

Kampanię „Obywatele KOntrolują” przeciwko wydobyciu gazu łupkowego w Polsce prowadziliśmy w latach 2012-2015. Dzięki naszym działaniom zwiększyła się świadomość Polek i Polaków na temat zagrożeń, jakie wiążą się z procesem poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego. Szczególnie dotyczy to niewielkich zasobów wody pitnej. W ramach kampanii m.in. mobilizowaliśmy obywateli do działania, spotykaliśmy się z decydentami, organizowaliśmy debaty i seminaria.

Projekt wydobycia gazu łupkowego na masową skalę był jednym z kluczowych projektów rządu Donalda Tuska. Na szczęście dla ludzi i środowiska rewolucja łupkowa zakończyła się totalną porażką.

1 stycznia 2015 roku korporacja Chevron zapowiedziała wycofanie się z poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków w Polsce. Koncern wycofał się dzięki blokadzie mieszkańców wsi Żurawlów na Zamojszczyźnie wspieranych przez obywateli z całej Polski. Dołożyliśmy swoją cegiełkę do walki rolników, która trwała 400 dni. To było symboliczne zwycięstwo interesu publicznego nad interesem wielkiego biznesu.


Petycja do Prezesa Rady Ministrów

My, niżej podpisani Obywatele, domagamy się wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Ważny jest dla nas zarówno głos zwolenników, jak i przeciwników gazu łupkowego – chcemy skonfrontować go z wynikami niezależnych, wiarygodnych ekspertyz naukowych.

podpisz


Kampanię Obywatele Kontrolują prowadzimy od 2012 roku. Dlaczego? Już w roku 2008, po tzw. „łupkowej rewolucji” w USA, w Polsce rozpoczęło się pośpieszne wydawanie koncesji na gaz łupkowy. Wykonano pierwsze odwierty rozpoznawcze, którym zaczęły towarzyszyć ostre sprzeciwy lokalnych społeczności sąsiadujących z odwiertami.

Okazało się, że koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie (odwierty i próbne szczelinowania) wydawane są bez konieczności wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. Informacje o zagrożeniach skażeniami wody pitnej, przy stosowaniu technologii szczelinowania hydraulicznego, oraz o innych zagrożeniach dla ludzi i środowiska dotarły do Polski z wielu różnych źródeł, w tym z USA, Australii i Kanady.

Dodatkowo okazało się, że projekt nowej ustawy w zakresie geologii i górnictwa niesie wiele niekorzystnych, stojących w sprzeczności z Dyrektywami UE i Konstytucją RP zapisów i zagrożeń dla podstawowych praw obywateli. Między innymi dotyczyły one prawa do wywłaszczania obecnych właścicieli nieruchomości przez firmy posiadające koncesje, odebrania samorządom prawa do dysponowania terenami (obowiązek wpisywania w plany miejscowe rozpoznanych złóż kopalin oraz ochrona dla możliwości ich wykorzystania przez firmy komercyjne), oddania wód pitnych za darmo na cele szczelinowania hydraulicznego, podczas kiedy każdy obywatel płaci za swoją wodę w kranie coraz więcej. Ustawa została przyjęta 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).

Celem naszych działań jest szerokie, bezstronne i obiektywne informowanie obywateli w zakresie problematyki rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego w Polsce, a także monitoring przepisów i procesu legislacyjnego dotyczącego poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce. Prowadzimy działania rzecznicze, spotykamy się z decydentami, organizujemy debaty i seminaria z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i centralnych, ekspertów i liderów lokalnych społeczności.

Zależy nam na tym, aby zarówno decydenci, jak i obywatele mieli świadomość, jak poważne zagrożenia wiążą się z procesem poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego, szczególnie dla niewielkich zasobów wody pitnej w Polsce, oraz jak ważna jest sama ochrona wody pitnej. Chcemy, aby to społeczeństwo podjęło decyzję, czy chce się z takim zagrożeniem zmierzyć, np. na drodze referendum.

Dlatego domagamy się wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych.

Więcej informacji:

  1. Debaty „Woda czy gaz – gospodarka, środowisko, społeczeństwo”
  2. Raporty „Gaz łupkowy – wyzwanie dla demokracji” i „Woda czy gaz”
  3. „Obywatele KOntrolują – Poradnik walczących społeczności"

Nasze pozostałe kampanie Zobacz w co możesz się zaangażować

Broń gotówki!

Broń gotówki!

Oglądaj więcej
NIE dla spalania lasów!

NIE dla spalania lasów!

Oglądaj więcej
Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!

Bez uboju rytualnego? Chcę wiedzieć!

Oglądaj więcej
1% podatku od firm dla organizacji społecznych

1% podatku od firm dla organizacji społecznych

Oglądaj więcej
Ratuj dzieci

Ratuj dzieci!

Oglądaj więcej
SpalarNIE!

spalarNIE!

Oglądaj więcej

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani