fbpx

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc:

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane będą przetwarzane w celu udostępnienia aplikacji do konsultacji – uwierzytelnienia użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają m.in. rzetelnym przeprowadzeniu konsultacji.

Podanie danych jest niezbędne do używania aplikacji do konsultacji.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konsultacji oraz przez okres niezbędny do obrony interesów Administratora (do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Dodaj nam MOCy!

Pomagaj co miesiąc darowizną

Wspieraj stale

Sklejamy Polskę

Zrzutka na taśmę

Pomóż jednorazowo

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Pomagaj robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani