Rafał Górski będzie wspierał rozwój działań obywatelskich. Czeka na propozycje tematów

  • Rafał Górski 2019

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, Rafał Górski, został członkiem eksperckiej Grupy ds. partycypacji i dialogu obywatelskiego, działającej przy Ministrze ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Grupa będzie pracowała nad rozwiązaniami prawnymi i systemowymi wspierającymi rozwój społeczeństwa obywatelskiego, będzie przedstawiała opinie na temat działań popularyzujących aktywność społeczną.

Grupy robocze będą pełniły rolę doradczą dla Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Agnieszki Buczyńskiej.

Kluczowe tematy, jakie Rafał Górski planuje poruszyć w trakcie prac grupy, to:

Jakie jeszcze tematy, ułatwiające działania obywatelskie, warto poruszyć?

Jeśli masz konkretne propozycje, prześlij je wraz ze swoimi argumentami: rafal.gorski@instytut.lodz.pl

Gratulujemy i życzymy owocnych prac!