RPO popiera zmiany w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej


Od wielu lat osoby pełniące funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają uwagę na obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz możliwości jej rozwoju. Potrzebę zmian popiera także aktualny RPO Marcin Wiącek, który wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego.

W liście zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia możliwości zbierania podpisów przez Internet, co sygnalizowali już eksperci oraz organizacje społeczne, w tym Instytut Spraw Obywatelskich. Według Rzecznika “wykorzystywanie nowoczesnych technologii mogłoby bowiem przysłużyć się m.in. zwiększeniu partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym.

Raport Instytutu wykazał, że takie rozwiązanie z powodzeniem działa w wielu krajach europejskich: Hiszpanii, Austrii, Słowenii, Litwie, Łotwie czy Finlandii, a obywatele Polski z nowoczesnych technologii mogą już korzystać składając projekty w ramach europejskiej inicjatywy ustawodawczej. To wszystko sprawia, że przeniesienie możliwości zbierania podpisów przez Internet na grunt krajowy nie wydaje się skomplikowanym przedsięwzięciem.

W poprzednich latach problem ten był w agendzie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prace podejmowała też Komisja Administracji i Cyfryzacji Sejmu RP VII kadencji, jednak bezskutecznie.  W 2014 r. została wprowadzona możliwość składania petycji w formie elektronicznej. Dwa lata później RPO Adam Bodnar skierował wystąpienie generalne do Prezesa Rady Ministrów opisujące problem i potrzebę zmian w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Swoje poparcie dla sprawy wyraziła za swojej kadencji Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska i aktualny Minister Cyfryzacji Marek Zagórski (w 2018 roku). Deklaracje Ministrów nie doprowadziły do żadnych zmian w ustawie.

Rzecznik list zakończył słowami:

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o informację, czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów bądź Minister Cyfryzacji prowadzi lub planuje podjąć działania dotyczące wprowadzenia możliwości udzielania poparcia obywatelskim projektom inicjatyw ustawodawczych w sposób elektroniczny. Jednocześnie wyrażam wolę nawiązania współpracy, w zakresie posiadanych kompetencji i zasobów, celem udziału w pracach nad opracowaniem propozycji w tym zakresie.

 


Kampania jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Obszar: pułapki słabości instytucji.