Nasza inicjatywa – nasze prawo


Na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich ukazał się artykuł przybliżający wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez Magdalenę Kozik, absolwentkę studiów prawniczych na UMCS w Lublinie.

Ankieta została przeprowadzona w ramach pracy magisterskiej na kierunku prawo – „Ustawodawcza inicjatywa obywatelska w świetle Konstytucji z 1997 r.” w dniach od 21.12.2018 do 25.04.2019 r. na losowej grupie 650 osób w formie kwestionariusza papierowego oraz ankiety internetowej. Ankietowani zostali podzieleni na grupy ze względu na wiek, wykształcenie i status społeczny. W ankiecie wzięły udział osoby z różnych środowisk.

Respondenci zostali zapytani o stan swojej wiedzy na temat obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, interesujące ich tematy regulacji oraz pomysły zmian, które powinny zostać wprowadzone w naszym kraju.

Autorka badania podkreśla:

Budujące jest to, że 96 % respondentów jest zdania, że obywatele powinni mieć wpływ na kształt uchwalanych ustaw czy to pośrednio poprzez opiniowanie projektu ustawy jak i bezpośrednio w formie tzw. obywatelskiego veta.

Wyniki badania pokazują, że obywatele są świadomi, że władza należy do nich i mają potrzebę wprowadzania zmian. Należy więc propagować ideę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, żeby pokazać w jaki sposób można osiągnąć upragnione zmiany.

Cały artykuł możecie przeczytać na stronie Tygodnika Spraw Obywatelskich.