Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – poprzyj zmiany w ustawie


Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU) brzmi skomplikowanie. Chcemy to zmienić i pokazać Polakom, że mają władzę i mogą decydować o tym, co dzieje się w naszym kraju częściej niż raz na cztery lata, podczas wyborów. Razem możemy mieć wpływ na zmiany w polskim prawie.

Podstawowym warunkiem złożenia projektu obywatelskiego jest zebranie 100 000 podpisów w 3 miesiące. To ogromna ilość. W wyniku tego ograniczenia niewielka ilość obywateli ma realną możliwość zmian. Dzięki akcji „Jakim jesteś Polakiem?” uświadamiamy społeczeństwo czym tak na prawdę jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, jak z niej skorzystać i jak ją zmienić, żeby służyła nam – Polakom.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: jakimjestespolakiem.info i przeczytaj jakie zmiany planujemy. Jeśli popierasz nasze działania podpisz list poparcia dla zmian w ustawie o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej.


Kampania jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Obszar: pułapki słabości instytucji.