Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia kampanii reklamowej – 3/12/2020/OD

  • Logotyp Obywatele decydują

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza do składania ofert dotyczących usługi przygotowania koncepcji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej kod CPV 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych  dla projektu pn. „Obywatele Decydują” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” zgodnie z umową nr GOSPOSTRATEG1/386300/11/NCBR/2018.

Ofertę cenową należy złożyć wypełniając załącznik nr 1, 2 i 3 do dnia 13.01.2021 r. do godz. 09:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień jest Martyna Wasiak 888-628-173,  martyna.wasiak[at]instytut.lodz.pl.

Dokumentacja rozeznania:

  1. Zapytanie ofertowe (pdf)
  2. Załącznik nr 1 (doc)
  3. Załącznik nr 2 (doc)
  4. Załącznik nr 3 (pdf)
  5. Brief dla agencji (pdf)
  6. Wzór umowy (pdf)