Rozeznanie rynku dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie biurowe typu office

  • Logotyp Obywatele decydują

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zakupu 4 licencji na oprogramowanie biurowe typu office dla projektu pn. „Obywatele Decydują” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Ofertę cenową należy złożyć wypełniając załączniki nr 1 i 3 do dnia 24.11.2020 r. do godz. 09:00 rano.

Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień jest Marta Stępniak tel.  519-300-647; 42 630 17 49;  e-mail: marta.stepniak[at]instytut.lodz.pl

Dokumentacja rozeznania:

  1. Zapytanie ofertowe (pdf)
  2. Załącznik nr. 1 (doc)
  3. Załącznik nr. 2 (pdf)
  4. Załącznik nr. 3 (doc)