Rozeznanie rynku dotyczące usługi przygotowania projektu ustawy/rozporządzenia dot. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

  • Logotyp Obywatele decydują

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi:

  • przygotowanie projektu ustawy/rozporządzenia dot. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej wraz z uzasadnieniem

dla projektu pn. „Obywatele Decydują” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, zgodnie z umową nr GOSPOSTRATEG1/386300/11/NCBR/2018.

Ofertę cenową należy złożyć wypełniając załącznik nr 1, 2 i 3 do dnia 01.10.2020 r. do godz. 13:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień jest Marta Stępniak tel. 519-300-647; 42 630 17 49;  e-mail: marta.stepniak[at]instytut.lodz.pl.

Dokumentacja rozeznania:

  1. Zapytanie ofertowe (doc)
  2. Załącznik nr. 1 (doc)
  3. Załącznik nr. 2 (doc)
  4. Załącznik nr. 3 (doc)
  5. Załącznik nr. 4 (doc)