Raport Inicjatywa ustawodawcza

  • inicjatywa ustawodawcza obywateli

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU), przez ostatnie 20 lat swojego istnienia, stała się istotnym elementem polskiego porządku prawnego – Polacy regularnie podejmują próby wnoszenia nowych projektów, angażują się we wprowadzanie rzeczywistych zmian do naszej rzeczywistości.

Niestety – jak pokazują statystyki i doświadczenia inicjatorów obywatelskich ustaw – ten system nie działa w Polsce tak, jak powinien. Dlatego, w najnowszym raporcie „Obywatele Decydują: Inicjatywa Ustawodawcza Obywateli”, grupa naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego przedstawia, jak inicjatywa ustawodawcza obywateli działa w innych, europejskich krajach. W tym raporcie znajdziecie również raport z badania socjologicznego komitetów Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, badanie identyfikujące bariery w zakresie wykonywania OIU, oraz propozycję konkretnych rozwiązań.

Aby było nam łatwiej sklejać Polskę.

Pobierz raport „Inicjatywa ustawodawcza obywateli”


Raport i jest elementem projektu „Obywatele decydują” realizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Łódzkim. Przedsięwzięcie jest finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Obszar pułapki słabości instytucji.