Publikacja: Inicjatywy ustawodawcze obywateli. Analiza socjologiczna

  • Książka (pixabay)

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza funkcjonuje w Polsce od 20 lat. Była wielokrotnie badana pod kątem prawniczym i politologicznym. Jednak niewiele osób dokonało analiz socjologicznej, które pokazałaby, jak w praktyce realizowane jest uprawnienie obywateli do inicjowania zmian w polskim prawie.

W poniższej publikacji znajduje się historia i rozwój mechanizmu inicjatywy obywatelskiej, a także jego funkcjonowanie w Polsce. Ponadto zawiera ona studium przypadku sześciu zakończonych obywatelskich inicjatyw ustawodawczych (zarówno uchwalonych, jak i odrzuconych przez Sejm). Na końcu autor wskazuje czynniki wzmacniające oraz hamujące osiąganie sukcesu przez grupy obywateli oraz o rolę mechanizmu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w demokracji.

Zachęcamy do czytania!

Inicjatywy ustawodawcze obywateli. Analiza socjologiczna – Szymon Wójcik (pdf)