My, pasażerowie żądamy! – petycja

  • My pasażerowie w Warto rozmawiać

Gminy, w których nie istnieje organizowana przez samorząd komunikacja publiczna, zamieszkuje 13,8 mln osób. Do 20 proc. polskich wsi nie dociera jakikolwiek transport publiczny, a do wielu pozostałych nie więcej niż 2 autobusy dziennie. Z dawnej sieci PKS zlikwidowano już połowę tras. Od 2004 r. liczba kursów komunikacji publicznej spadła tam o 40 proc. O tyle samo od tego czasu zmniejszyło się średnie napełnienie autobusów. Od 1993 r. pozamiejski transport autobusowy stracił 75 proc. pasażerów. Ponad 60 proc. gmin w ogóle nie zajmuje się transportem publicznym. 50 proc. skontrolowanych przez NIK samorządów nie badało i nie analizowało potrzeb przewozowych w tym zakresie.

W 2017 roku przygotowaliśmy Manifest My Pasażerowie, który podpisał m.in. Kongres Ruchów Miejskich. Domagaliśmy się w nim likwidacji wykluczenia transportowego, a także wprowadzenia odpowiedzialności samorządu za komunikację publiczną oraz narzędzi i finansowania dla samorządów wspierających mobilność obywateli.

Dziś potrzebujemy oddolnego nacisku pasażerów na rząd, żeby przygotował dobry projekt ustawy likwidujący wykluczenie transportowe. Potrzebujemy Twojego głosu. Zareaguj!

podpisz petycję

Polacy popierają przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych do małych miejscowości. Tak wynika z sondażu dla serwisu internetowego dziennika Rzeczpospolita przeprowadzonego w lutym 2019 roku. Większość respondentów (71 proc.) jest za reaktywacją linii autobusowych, które zostały wykreślone z rozkładów jazdy.


Kampanię #MyPasażerowie prowadzą organizacje społeczne: Instytut Spraw Obywatelskich i Fundacja Pro Kolej. O lepszym transporcie mówimy od 1996 roku w ramach kampanii „Tiry na tory”.