Obywatele dla Niepodległej – seminarium eksperckie w Belwederze

  • Seminarium eksperckie "Obywatele dla Niepodległej"

Potrzebna jest właściwa, przyjazna i śmiała polityka państwa, żeby miała miejsce dobra dynamika rozwoju organizacji obywatelskich – profesor Ewa Leś, na seminarium „Obywatele dla niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”.

W dniu 20 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy w seminarium eksperckim zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP w Belwederze. Wystąpienia dotyczyły m.in. polskich wzorów i tradycji samoorganizacji społecznej a także umiędzynarodowienia ruchów społecznych. Dużo miejsca poświęcono także na prezentację nowych programów państwowych wspierających organizacje pozarządowe (PROO) a także wolontariat (Polski Korpus „Solidarności”).

Co ważne wskazano, że ponad 20 % wszystkich usług społecznych (np. opieka nad dzieckiem, promocja sportu, czy integracja zawodowa) jest wykonywana przez organizacje pozarządowe. Oznacza to, że są one niezbędną częścią społeczeństwa i często wyręczają państwo w jego obowiązkach.

W spotkaniu wzięli udział: prezydencki minister Andrzej Dera; Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP; Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.  Debatę moderowała prof. Ewa Leś, członkini Narodowej Rady Rozwoju.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie Kancelarii Prezydenta RP.