Jak zrobić referendum – poradnik

  • wybory (pixabay)

„Raport opiera się na ekspertyzach autorstwa Tomasza Zakrzewskiego radcy prawnego, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, specjalisty
w zakresie prawa administracyjnego i prawa samorządu lokalnego, redaktora naczelnego portalu www.referendumlokalne.pl. Pozostałe fragmenty raportu zostały opracowane na podstawie wywiadów telefonicznych z organizatorami referendów lokalnych, a także na podstawie informacji uzyskanych przez autorów raportu w wyniku korespondencji elektronicznej oraz rozmów telefonicznych z instytucjami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami gmin, powiatów i województw na terenie, których odbywały się referenda oraz z pracownikami organizacji pozarządowych z Polski i z zagranicy. W celu jak najwierniejszego oddania ducha, jaki towarzyszy inicjatorom każdej kampanii referendalnej, ingerencję w treść tekstów autorstwa organizatorów referendów lokalnych ograniczono do minimum, w związku z czym opinie autorów niniejszego podręcznika mogą się znacząco różnić od opinii organizatorów referendum w zakresie przedmiotu, którego dane referendum dotyczyło. Nie powstrzymało to autorów, a wręcz przeciwnie – zachęciło do skupienia się na rozmowie o referendum lokalnym jako takim, jako przejawie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Autorzy wykorzystują też oryginalne fotografie przesłane przez organizatorów referendów.”

Poradnik referendalny (pdf)

Źródło: wstęp od wydawcy