Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji ws. elektronicznej inicjatywy ustawodawczej obywateli

  • internet (pixabay)

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska ws. wykorzystania internetu w zbiórce podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi. Odpowiedź jest pozytywna:

Umożliwienie gromadzenia poparcia pod obywatelskimi projektami ustaw z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz podpisów elektronicznych należy ocenić jako możliwe do realizacji. Postulat taki zasługuje na poparcie, warunkiem jednak jego wprowadzenia jest wypracowanie szerokiego konsensu politycznego oraz rozważenia wszystkich ryzyk związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania m.in. związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejszym aspektem wprowadzenia elektronicznej inicjatywy ustawodawczej obywateli będzie uzyskanie szerokiego porozumienia politycznego. Jednak mamy nadzieję, że pomogą przy tym obywatele, m.in. skupieni przy naszej kampanii.

Pełna treść stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji