Wspólnie dla e-głosowania

  • internet (pixabay)

W listopadzie planowane jest organizowane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę referendum w sprawie nowej konstytucji. Tymczasem na Facebooku pojawiła się inicjatywa, której autorzy postulują uwzględnienie w Referendum Prezydenckim pytań dotyczących możliwości głosowania elektronicznego.

Celem akcji „Wspólnie dla e-głosowania” jest zwrócenie uwagi na kwestię głosowania elektronicznego oraz elektronicznych list poparcia. Obecnie podstawową procedurą wyborczą w większości państw demokratycznych jest udanie się osobiście przez wyborcę do lokalu wyborczego i zagłosowanie za pomocą odpowiednio przygotowanej w tym celu karty wyborczej. Wprowadzenie alternatywnej metody głosowania w postaci tzw. e-votingu (e-głosowania) znacznie ułatwiłoby cały proces. Wyborcy mogliby oddawać głosy za pomocą urządzenia elektronicznego (np. komputera) z dowolnego miejsca, również poza lokalem wyborczym. Ma to znaczenie zwłaszcza dla tych grup społecznych, które z różnych powodów nie mogą głosować bezpośrednio w lokalach wyborczych (niepełnosprawni, osoby starsze, czy przebywające poza miejscem zameldowania). Obecnie prawo wyborcze przewiduje dla takich osób możliwość głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika.

E-voting wprowadzono w 2005 roku w Estonii. Były to wybory lokalne. Aby oddać swój głos należało posiadać kartą identyfikacyjną, którą stanowił dowód osobisty lub prawo jazdy wyposażone w odpowiedni mikroprocesor. Ponadto konieczny był specjalny czytnik oraz komputer z dostępem do Internetu. W 2005 roku jedynie niecałe 2% głosów zostało oddanych online, ale już dziesięć lat później odsetek ten wzrósł do 30%. Obecnie głosowanie elektroniczne, jako alternatywa dla głosowania tradycyjnego, wykorzystywane jest praktycznie w każdych wyborach bezpośrednich w Estonii, przekładając się na stały wzrost frekwencji wyborczej (w latach 2007-2015 zanotowano wzrost o dwa punkty procentowe w wyborach parlamentarnych oraz aż o dziesięć punktów w wyborach lokalnych).

Inicjatywa „Wspólnie dla e-głosowania” ma na celu wprowadzenie do listopadowego referendum pytań dotyczących nie tylko e-votingu, ale również możliwości udzielania poparcia projektom ustaw obywatelskich oraz wyrażania woli przez obywateli w przyszłych referandach drogą elektroniczną. 

Po więcej informacji zapraszamy na fanpage akcji.