Raport inicjatywy „Obywatele decydują” wydanie drugie


Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem naszego raportu Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich. Przedstawia rozwiązania prawne dla tego mechanizmu zastosowane w Austrii, Hiszpanii, na Litwie i Łotwie. Ponadto zawiera aktualną sytuacje projektów obywatelskich w Polsce, wraz ze statystykami i danymi, np. przez 16 lat zostało uchwalonych tylko 9 ustaw obywatelskich. dodatkowo raport zawiera nasz projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Będę rekomendować prezydentowi, żebyśmy się tym problemem zajęli. – To słowa ministra Andrzeja Dery wypowiedziane 29 sierpnia 2017 r. na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Obecna na spotkaniu Zofia Romaszewska stwierdziła, że to, co proponujemy, jest bardzo ważne, bo w naszym kraju mamy niski poziom zaufania społecznego i niski udział w wyborach. To jest praca nad naszą obywatelskością.

(fragment Wstępu do raportu)

 

 

Pobierz bezpłatnie


logotypy projektowe