Ustawa o repatriacji pomysłem obywateli

  • Repatriacja w Polsce

Obywatelski projekt ustawy dotyczy powrotu osób polskiego pochodzenia, którzy zostali zesłani do ZSRR w czasie wojny. Pomysłodawcą był śp. Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zebraliśmy 250 tys. podpisów, jednak projekt trafił do kosza. W 2012 r. odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, a rok później wpłynęło stanowisko Rządu. Mówi ono, że projekt dotyczy także osób spoza UE – z Kanady, Argentyny czy Australii. Dzisiaj, za sprawą obywateli, repatrianci będą mogli osiedlić się na stałe, zakupić mieszkanie, otrzymają miesięczne datki w wysokości 1175 zł, a ich najbliższa rodzina uzyska zezwolenie na pobyt.