Organizacje społeczne a państwo

  • I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Podczas I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych (12 listopada 2017 r.) odbył się panel „Organizacje społeczne a państwo”. Reprezentował nas Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Tematy poruszane na nim to m.in. pozycja organizacji pozarządowych w Polsce na tle państw europejskich czy rola społeczeństwa. Przedstawiono również nasze działania w ramach kampanii „Obywatele decydują”.

Oprócz Rafała Górskiego w panelu wzięli udział:

  • Joanna Krupska – polska psycholog i działaczka społeczna, prezes Związku Dużych Rodzin 3+,
  • Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,
  • Bartosz Pilitowski – założyciel Fundacji Court Watch Polska,
  • Piotr Krygiel – zastępca dyrektora departamentu społeczeństwa obywatelskiego KPRM,
  • Paweł Ozdoba – publicysta, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Prezes INSPRO zakończył swoje wystąpienie słowami:
„Państwo to MY”.

Więcej informacji na stronie www wydarzenia.


Zdjęcie pochodzi z Twittera.