Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – zbieramy opinię ws. projektu ustawy

  • feedback (pixabay)

Wielkimi krokami zbliża się nasze spotkanie w Kancelarii Prezydenta ws. obywatelskich projektów. Jedną z omawianych kwestii będzie nasz projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Przygotowaliśmy go we współpracy z konstytucjonalistami oraz przedstawicielami komitetów dotychczasowych projektów obywatelskich.

Wyraź swoją opinię

Zachęcamy wszystkich obywateli do zapoznania się z projektem ustawy (pdf) oraz przesłania nam swoich uwag, sugestii czy pomysłów, które moglibyśmy przedstawić na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Kontaktujcie się z nami poprzez e-mail: maria.jaraszek@inspro.org.pl.

Na opinie czekamy do 25 sierpnia!