Publikacja „Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym”

  • plan na plan

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozszerzania partycypacji na poszczególnych etapach procedury planistycznej, sposoby wykorzystania systemów informacji geograficznej i technik warsztatowych, narzędzia dedykowane partycypacji dotyczącej zagadnień przestrzennych – to główne zagadnienia, o których traktuje publikacja „Plan na plan”. Ponadto, zawiera wyjaśnienia jak przekazywać wiedzę płynącą z konsultacji projektantów oraz inspiracje z wyjazdów studyjnych do miast europejskich, gdzie partycypacja w planowaniu przestrzennym stała się pragmatycznym wyborem realizowanym na co dzień. Zachęcamy do czytania!

>>> Przeczytaj publikację <<<