Obywatel pisze petycję – historia Pana Zdzisława

  • obywatel pisze

Obywatel – Pan Zdzisław Gromada – zwrócił się w marcu 2017 r. z petycją do Senatu RP ws. zmian w Konstytucji RP. Zaproponował m.in. udzielenie prawa do zorganizowania referendum krajowego grupie 500 tysięcy obywateli, a także zniesienie progu frekwencyjnego przy ważności referendum.

W odpowiedzi został poinformowany, że sprawa jest zbyt poważna jak na zwykłego obywatela. Nie zniechęciło to jednak Pana Zdzisława. Złożył skargę (pdf) do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po jego interwencji Dział Petycji i Korespondencji Senatu RP zmienił zdanie i nadał bieg petycji (pdf).

12 czerwca 2017 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Jak pokazuje historia, upór i dążenie do celu przynosi efekty 🙂