Ruszamy z nowymi działaniami związanymi z obywatelskimi ustawami

  • Logotyp Obywatele decydują

Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą (OIU) zajmujemy się od 2012 r. W tym czasie przygotowaliśmy raport, napisaliśmy nowelizację ustawy, zorganizowaliśmy kilka debat i seminariów, a także zebraliśmy pod petycją ws. wprowadzenia ułatwień dla obywatelskich ustaw ponad 223 tysięcy podpisów. Teraz przyszedł czas na:

  • zawiązanie szerokiej koalicji organizacji pozarządowych na rzecz obywatelskich ustaw,
  • przekazanie nowelizacji ustawy oraz zebranych podpisów do Prezydenta RP, aby wniósł je w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej pod obrady Sejmu,
  • aktualizację oraz dodruk raportu nt. OIU,
  • zorganizowanie debaty podsumowującej aktualny stan prawny OIU.

Ponadto będziemy potrzebować Waszej pomocy przy okazji pisania listów do decydentów, aby poparli nowelizację ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

W 2017 roku będzie się dużo działo. Zaglądajcie do nas!