Obywatelskie ustawy – piszemy do Prezydenta

  • prezydent Andrzej Duda

Obywatelskie projekty ustaw umożliwiają grupie obywateli (100 tysięcy) skierować ustawę pod obrady Sejmu. Jest to narzędzie bardzo przydatne i potrzebne. Niestety jak pokazuje praktyka, obecne przepisy są nieprzyjazne dla obywateli i skutkują tym, że ważne inicjatywy są odrzucane przez polityków. Dlatego zdecydowaliśmy się napisać do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.

Szanowny Panie Prezydencie,

mając na uwadze dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu dla kluczowej roli urzędu Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela naszego państwa, apelujemy do Pana Prezydenta o spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Od 2012 r. prowadzimy kampanię „Obywatele decydują”. Współpracujemy przy niej m.in. z NSZZ „Solidarność”, Klubem Jagiellońskim i Kongresem Ruchów Miejskich. W ramach kampanii  przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej we współpracy z koalicją organizacji społecznych oraz w oparciu o szerokie konsultacje społeczne i eksperckie. Wspólną pracę konstytucjonalistów, społeczników oraz dotychczasowych liderów komitetów obywatelskich poparło ponad 223 000 osób. Wszyscy jednogłośnie domagają się wprowadzenia ułatwień w zbiórce 100 tysięcy podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Domagają się również, aby te ustawy były rzetelnie i sprawnie rozpatrywane przez parlamentarzystów.

Oprócz przedstawienia projektu nowelizacji ustawy podczas spotkania chcemy przekazać zebrane podpisy Obywateli. Ponadto stan aktualny obywatelskich ustaw zaprezentują eksperci dr Marcin Rachwał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Piotr Uziębło i dr Anna Rytel-Warzocha (Uniwersytet Gdański). Przedstawimy także argumenty za wniesieniem do Parlamentu projektu nowelizacji w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.

Spotkanie dotyczące obywatelskich ustaw będzie potwierdzeniem deklaracji Pana Prezydenta zawartych w Umowie Programowej z NSZZ „Solidarność” o tym, że będzie Pan prowadził politykę zmierzającą do: „[…] zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie były odrzucane w pierwszym czytaniu.” Ponadto w „Umowie Programowej Andrzeja Dudy z Polakami” zawarł Pan Prezydent zobowiązanie (nr. 10): „Będę Prezydentem aktywnym, który chce korzystać z inicjatywy ustawodawczej”. A jednym z filarów, na których opiera Pan swoją prezydenturę jest Dialog: „Chcę aby pałac prezydencki był miejscem, gdzie na neutralnym gruncie mogą spotkać się przedstawiciele różnych grup społecznych. Będę Prezydentem, który nie unika trudnych sytuacji, który nie ucieka, jest arbitrem.”

W nawiązaniu do powyższego prosimy o osobiste spotkanie z Panem Prezydentem. Nasza inicjatywa nie zyskała przychylności Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wierzymy, że tym razem będzie inaczej.


Apel do Prezydenta RP (pdf)