Kongres Ruchów Miejskich za zmianami w referendach i obywatelskich ustawach

  • KRM logo śląsk

Podczas V Kongresu Ruchów Miejskich (18-21 maja 2017 r.) odbyło się walne zebranie federacji KRM. Zostały na nim przyjęte dwa dokumenty dotyczące narzędzi demokracji uczestniczącej przygotowane przez nas:

  1. Projekt nowelizacji (pdf) ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
  2. Rekomendacje zmian (pdf) w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Dzięki temu poparciu będzie nam łatwiej wprowadzać proponowane zmiany w czyn. Dziękujemy za zaufanie 🙂