Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym – obywatelski projekt


Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który zakłada nowelizację prawa bankowego. Główna zmiana dotyczy „wprowadzenie do umów kredytowych, przeliczanych w innych walutach niż PLN, porządku prawnego, poprzez usunięcie z ich treści zapisów niezgodnych z prawem polskim, orzeczeniami sądów powszechnych i klauzul abuzywnych publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.”

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie www.bankowebezprawie.pl

Przypominamy, że aby obywatelski projekt został trafił pod obrady Sejmu, musi się pod nim podpisać 100 tys. Polaków w ciągu 3 miesięcy.

Lista poparcia (pdf)