Ekspertyza STV


Niniejsza ekspertyza poświęcona jest ordynacji wyborczej, czyli sposobowi rekrutacji i selekcji elit politycznych. Ryba bowiem psuje się od głowy . Celem systemu wyborczego powinno być precyzyjne odzwierciedlenie woli wyborców oraz sprawiedliwy podział mandatów.

Rafał Górski
Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Ten dokument poświęcony jest ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zasadniczą treść stanowi opis oraz propozycja wprowadzenia w Polsce ordynacji nowego typu: STV (Single Transferable Vote) – systemu preferencyjnego, łączącego w sobie zalety metod proporcjonalnych i większościowych. Broszurę uzupełnia appendix opisujący obowiązującą w Polsce ordynację proporcjonalną z listami partyjnymi oraz przedstawianą jako alternatywę dla niej metodę głosowania większościowego w okręgach jednomandatowych (JOW).

dr Paweł Przewłocki

Pobierz bezpłatnie.