Zobacz co zrobiliśmy w 2014 roku?


Dzięki Waszemu wsparciu w ubiegłym roku osiągnęliśmy wiele sukcesów. Działając dla Was i w Waszym imieniu Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) rozwijał pomyślnie wiele inicjatyw. Sprawdźcie, co dobrego wydarzyło się w 2014 roku nie tylko w ramach kampanii „Obywatele decydują” i nadal… bądźcie z nami.

Sukcesy INSPRO w 2014