Rodzice chcą mieć wybór


Wczoraj w Sejmie złożony został obywatelski projekt ustawy znoszący m.in. obowiązek szkolny 6-latków. Pod inicjatywą podpisało się prawie 300 000 osób. Wszyscy zgodnie uważają, że to do rodziców powinna należeć decyzja o tym, czy ich dziecko idzie wieku 6 czy 7 lat do szkoły. Ustawa teraz trafi pod obrady Sejmu.

Projekt zakłada również, że:

  • Edukacja przedszkolna będzie prawem dziecka i obowiązkiem państwa a nie odwrotnie.
  • Rodzice będą mieli realny wpływ na program nauczania.
  • Podręczniki będą wybierać rodzice i nauczyciele a nie rząd.
  • Na wniosek rodziców przywrócone zostaną zajęcia dodatkowe w przedszkolach.
  • Podniesione zostaną standardy min. transportu do szkoły

Warto dodać, że posłowie i posłanki uchwalili w tej kadencji tylko jeden projekt obywatelski (Ocalmy ogrody). Aby inicjatywy obywateli były poważnie traktowanie przez decydentów, należy znowelizować ustawę o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Przygotowany przez nas projekt zawiera m.in. zakaz odrzucania takich projektów w pierwszym czytaniu (likwidacja kosza) oraz wprowadzenie konkretów terminów 2 i 3 czytania (likwidacja zamrażarki).