Obywatele rozmawiają w Sejmie odcinek 4


Przez ostatnie trzy dni mieliśmy prawdziwy maraton. Widzieliśmy się z przedstawicielami trzech partii: SLD, PiS i PO. 

W poniedziałek spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Jerzym Wenderlichem z SLD. Przekazaliśmy mu nasz raport ekspercki i projekt nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Wicemarszałek zaprosił Instytut Spraw Obywatelskich na czerwcowy Kongres Lewicy. Zaoferował nam wystąpienie w panelu poświęconym kryzysowi demokracji, udział w komitecie organizacyjnym oraz stoisko z materiałami kampanii „Obywatele decydują”. Ostatecznie zaproszenia nie przyjęliśmy, argumentując naszą odmowę tym, że w mediach Kongres Lewicy przedstawiany jest jako wewnętrzna walka o władzę na lewicy. Nie chcemy opowiadać się po żadnej ze stron konfliktu, ponieważ od początku działań w ramach kampanii przyświeca nam idea pracy ponad podziałami partyjnymi. Podtrzymaliśmy wolę spotkania z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem ws. nowelizacji ustawy.

Z kolei we wtorek odbyliśmy spotkanie z posłem Kazimierzem Ujazdowskim, zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej  i Spraw Poselskich. Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł PiS przedstawił nam projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP. Szczególnie cenny w projekcie jest punkt mówiący, że „w pierwszym czytaniu nie można zgłosić wniosku o odrzucenie projektu ustawy wniesionego na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji”. Artykuł ten odnosi się do obywatelskich ustaw i pokrywa się z rekomendowanymi przez nas zmianami. Ponadto w projekcie zmian regulaminu Sejmu są sprzyjające obywatelom zapisy związane z terminem pierwszego czytania projektu inicjatywy ludowej. Poseł zobowiązał się do przeanalizowania pod kątem prawnym naszego projektu nowelizacji i przesłania swoich uwag. Podczas spotkania Kazimierz Ujazdowski zapoznał nas też z celami i działalnością Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Centrum odwołuje się do ideowego i intelektualnego dziedzictwa autora O demokracji w Ameryce. Uznaje to dziedzictwo za ważne zarówno dla postaw obywatelskich, jak i wysiłków badawczych.

W środę w Sejmie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską – wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego PO, posłem Waldy Dzikowskim – wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz posłem Markiem Wójcikiem – przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych. Otrzymaliśmy informację, że ustawa o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej faktycznie wymaga nowelizacji, mającej na celu wprowadzenie ułatwień dla obywateli. Posłowie przedstawili Nam jednocześnie stanowisko, że proponowany przez kampanię „Obywatele decydują” projekt stawia obywatelską inicjatywę ustawodawczą ponad parlamentem i na to Platforma Obywatelska zgody nie wyrazi. Przykładowo nakłada na posłów zbyt sztywny „gorset” terminów, w których mają odbyć się kolejne czytania ustawy obywatelskiej w Sejmie. Zastrzeżenia PO budzi też fakt, że nasza nowelizacja zakłada brak konieczności przedstawiania przez obywateli informacji o skutkach finansowych wprowadzenia ustawy obywatelskiej. Po burzliwej dyskusji wspólnie zgodziliśmy się na kolejne spotkanie, na którym PO przedstawi Nam konkretne i szczegółowe uwagi do nowelizacji z informacją, które zapisy są warte wprowadzenia, a które nie.