Pierwsze seminarium "Obywatele decydują"


Serdecznie zapraszamy na pierwsze seminarium kampanii „Obywatele decydują”. Odbędzie się ono 13 listopada 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Celem wydarzenia jest przedstawienie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej jako narzędzia, które ma ułatwić Polakom składanie obywatelskich projektów ustaw i przez to zwiększyć ich aktywność w życiu publicznym. Podczas seminarium zaprezentowany zostanie projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jednym z ważniejszych punktów seminarium będzie debata polityczna z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Dokładny program seminarium dostępny jest tutaj.

Seminarium jest bezpłatne. Wymagana jest jednak rejestracja na stronie www.obywateledecyduja.evenea.pl.

Dla osób spoza Warszawy przewidujemy zwrot kosztów dojazdu. W tej sprawie proszę kontaktować się z Marią Jaraszek, maria.jaraszek@instytut.lodz.pl.